Create HTML Object med attributter

Her eksempel med et input

Create SVG Object med atributter

Lidt anderledes end alm. HTML fordi SVG Objects ikke har nogen setter,
så man kan ikke bruge Object.assign

GetElement(s)

Er du også træt af at skrive document.getElementById()....?

Assign multiple id's

Har du brug for at assigne flere id's

Infinite Scroll

Burde virke, men jeg har faktisk ikke prøvet den endnu...
Her sat til at fetche, når sidste element er 100px fra bunden af view'et

Stort bogstav på første ord.

(Findes af en eller anden årsag ikke i JS)

Swap to elementer i et array
Kopier til udklipsholder
Fade in/out

Kan fade elementer ind og ud. Elementer kan være både #id, class og tags.
Evt flere på en gang, også blandede typer.
Default fade timing er 1000ms, men der kan sendes en anden værdi med.